#010 10 maart 2020

Danny Vriens - LeafletJS

Leaflet is een open-source Javascript library voor mobile-friendly interactieve kaarten. Danny Vriens ontwikkelt het geografisch informatiesysteem (GIS) van Hendrikx ITC en maakt daarbij veelvuldig gebruik van deze library. Tijdens deze bijeenkomst zal hij de werking en voordelen hiervan bespreken en demonstreren.

[Meer lezen]